Oznam o prerušení distribúcie elektrickej energie

Západoslovenská distribučná a.s. oznamuje, že dňa 10.12.2020 v čase od 8.00-14.30 h

bude prerušená distribúcia elektrickej energie – viď nižšie