Oznam obce

Obec Tesárske Mlyňany, ako zriaďovateľ Materskej školy v Tesárskych Mlyňanoch z dôvodu nedostatku personálu musela pristúpiť k rozhodnutiu prerušiť prevádzku MŠ od  2.11.2020 – 11.11.2020.

Odôvodnenie:

U všetkých zamestnancov MŠ dopadlo testovanie negatívne, žiaľ niektorí zo zamestnancov boli zaradení do karantény z preventívnych dôvodov, nakoľko prišli do styku s pozitívne testovanou osobou.

Veľmi nás to mrzí a ďakujeme za pochopenie