24/11/2020 archive

Sčítanie obyvateľov 2021

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje informácie súvisiace so sčítaním obyvateľov: Sčítanie obyvateľov bude prebiehať od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Informačné letáky: SODB_DL_Letak SODB_Inzercia_A4 SODB_Plagat_A4 Ďalšie informácie nájdete na www.scitanie.sk  

Zmena cestovných poriadkov od 13.12.2020

ARRIVA NITRA a.s. oznamuje, že od 13.12.2020 sa budú meniť cestovné poriadky nasledovne viď: Zmeny CP 13.12.2020 -ZM