Uznesenie vlády SR č. 645/2020

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
č. 645 z 12. októbra 2020
k návrhu na prijatie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa
čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny,
vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších
predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky
č. 587 z 30. septembra 2020

Vláda
A. zakazuje
A.1. s účinnosťou od 13. októbra 2020 v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa
čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny,
vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších
predpisov, schváleného uznesením vlády SR č. 587 z 30. septembra 2020,
uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať v počte nad 6 osôb, okrem osôb
žijúcich v jednej domácnosti, podľa čl. 5 ods. 3 písm. h) ústavného zákona
č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu,
výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov;

 

viac tu:  Uznesenie vlády č. 645_2020 zákaz zhromažďovania nad 6 osôb-1