Zverejnenie zámeru odpredaja – Meňhart

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje zámer odpredaja pozemku pre p. Meňharta