Záverečný účet obce Tesárske Mlyňany za rok 2019 – návrh

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje návrh Záverečného účtu obce Tesárske Mlyňany

za rok 2019.

Záverečný-účet-rok-2019 – návrh