Uznesenie vlády č. 233 zo 16. apríla 2020

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje uznesenie vlády č. 233 v súvislosti s COVID-19

 

uznesenie vlády č. 233 zo 16. apríla 2020