Leták – zastavme násilie aj počas izolácie

Na základe súčinnosti s koordinátorom ochrany detí pred násilím Obec Tesárske Mlyňany 

zverejňuje Leták s názvom: Zastavme násilie aj počas izolácie. 

Letáčik . Zastavme násilie aj počas izolácie