Oznam Slovenského vodohospodárskeho podniku

Informácia o zrušení verejného prerokovania „Vieska nad Žitavou – protipovodňová ochrana obce“

Viac tu:

Slovensky vodohosp. podnik – Piešťany.jpg