Oznam o úprave stránkových hodín

Oznamujeme občanom, že z dôvodu preventívnych opatrení voči COVID-19 sa predbežne na dobu 14 dní upravujú stránkové hodiny pre verejnosť na Obecnom úrade v Tesárskych Mlyňanoch, a to nasledovne:

Pondelok od 7.00 – 10. 00 h
Streda od 14. 00 – 16.30 h
Piatok od 7.00 – 10. 00 h

Prosíme občanov, aby si počas týchto hodín vybavili najnutnejšie záležitosti, prípadne využili telefonické linky 037/6426918 alebo e-mailové adresy, zverejnené na www.tesarskemlynany.sk

Zavedenie skorších stránkových hodín slúži aj pre potreby občanov,ktorí idú do zamestnania, aby si stihli vybaviť prípadné nutné záležitosti.

s pozdravom

Obecný úrad