E-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje e-mailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

do volieb NR SR 2020 a to:

zlatnanska@tesarskemlynany.sk