Voľné pracovné miesto – Školská jedáleň pri Základnej škole v Tesárskych Mlyňanoch

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje informáciu ohľadne voľného pracovného miesta:

Pracovná pozícia: prevádzková pracovníčka

Miesto výkonu práce: ŠJ pri ZŠ Štefana Moysesa
Pracovná doba: 6.00 – 14.00

Nástup do zamestnania: 1.1. 2020
Požiadavky na uchádzača:
Vzdelanie: stredné 
– zdravotný preukaz, bezúhonnosť, spoľahlivosť, manuálna zručnosť, precíznosť
Platové podmienky:
V zmysle ustanovení zákona č. 318/18 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 533/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Požadované doklady:
– žiadosť o prijatie do zamestnania
– profesijný životopis
– kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní-
– písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania

 
Požadované doklady posielajte mailom na

jedalen@zsmlynany.edu.sk   alebo poštou na adresu :

ZŠ Štefana Moysesa, Školská 608, 951 76 Tesárske Mlyňany

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: 0918 514 645