28/11/2019 archive

Návrh prílohy č. 1 k VZN obce Tesárske Mlyňany č. 2/2015

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje návrh prílohy č. 1 k VZN obce Tesárske Mlyňany č. 2/2015 Návrh prílohy č. 1 k VZN Obce Tesárske Mlyňany č. 2-2015

Návrhy rozpočtov 2020-2022, Viacročný rozpočet 2017-2022

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje : Návrh rozpočtu príjmov 2020-2022 Návrh rozpočtu výdavkov 2020-2022 funk.členenie Návrh rozpočtu výdavkov 2020-2022 Viacročný rozpočet – príjmová časť 2017-2022 Viacročný rozpočet – výdavková časť 2017-2022 Pripomienky k návrhu môžete podať na Obecnom úrade do 10 dní od zverejnenia.