22/11/2019 archive

Zmeny a doplnky „Územného plánu obce Beladice“

Obec Tesárske Mlyňany ako dotknutá obec zverejňuje  oznámenie  o vypracovaní strategického dokumentu „Zmeny a doplnk č. 1  Územného plánu obce Beladice“. Uvedený dokument je zverejnený na stránke: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-1-uzemneho-planu-obce-beladice   Verejnosť sa môže vyjadriť – zaslať písomné stanovisko – k oznámeniu do 15 dní odo dňa zverejnenia, t.j. do 7.12.2019 na adresu: Okresný úrad Zlaté Moravce …

Chcem vedieť viac