Oznam

Obec Tesárske Mlyňany Vám oznamuje, že na nádvorí OÚ je pristavený

kontajner na zber veľkoobjemového odpadu.