máj 2019 archive

Návrh – zásady vybavovania sťažností v podmienkach

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje návrh – zásady vybavovania sťažností v podmienkach Návrh zásad vybavovania sťažností

Vyhlásenie výberového konania na pozíciu riaditeľ/ka Materskej školy

Obec Tesárske Mlyňany ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení, zastúpená starostom obce Ing. Štefanom Valkovičom,  v zmysle § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 5 zák. č. 552/2003 Z. …

Chcem vedieť viac

Návrh záverečného účtu Obce Tesárske Mlyňany za rok 2018

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje návrh záverečného účtu Obce Tesárske Mlyňany za rok 2018. Záverečný-účet-rok-2018

Zverejnenie informácie o voľnom pracovnom mieste – ZŠ

Zverejnenie informácie o voľnom pracovnom mieste  ZŠ Š.Moysesa , Školská 608, 951 76 Tesárske Mlyňany prijme do pracovného pomeru učiteľa na 1. stupni ZŠ s nástupom od 26.augusta 2019.   Žiadosť spolu so životopisom zasielajte poštou na adresu školy alebo mailom. Kontakt: 037 6426902, 0905 844463, riaditel@zsmlynany.edu.sk   Podmienky:

Oznam o separovanom zbere elektronického odpadu a železného

Vážení občania, Obecný úrad Tesárske Mlyňany v spolupráci so spoločnosťou ROVAMI organizuje separovaný zber elektronického odpadu ako i železného odpadu. Zber sa uskutoční dňa 06.05.2019 (pondelok) od 08:00 hod. V čase od 07:00 do 08:00 hodiny si vyneste pred dom staré nepotrebné elektrické a elektronické zariadenia. Ide o staré rádiá, TV prijímače, počítače, práčky, mikrovlnky, sporáky, chladničky, …

Chcem vedieť viac