Voľby do Európskeho parlamentu

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje všetky informácie súvisiace s Voľbami do európskeho parlamentu tu: 

 

http://www.tesarskemlynany.sk/volby-do-europskeho-parlamentu-v-roku-2019