Návrh rozpočtu na roky 2019-2021

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje návrh rozpočtu na roky 2019-2021. Pripomienky k návrhu môžete podať

na Obecnom úrade do 10 dní od zverejnenia.

  Návrh rozpočtu na roky 2019-2021 (1,8 MiB, 440 hits)

 

ďalej zverejňuje viacročný rozpočet Obce Tesárske Mlyňany na roky 2016-2021:

  Viacročný rozpočet obce na roky 2016-2021 (206,3 KiB, 377 hits)

 

a návrh – Príloha č. 1 k VZN obce č. 2/2015 o poskytovaní finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

  Príloha č. 1 k VZN obce č. 2/2015 o poskytovaní finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce (124,1 KiB, 447 hits)