Návrh dodatku č. 4 k VZN č. 6/2012

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje návrh dodatku č. 4 k VZN č. 6/2012 o  výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Tesárske Mlyňany:

  Návrh dodatku č. 4 k VZN Obce Tesárske Mlyňany č. 6/2012 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených Obcou Tesárske Mlyňany (125,7 KiB, 411 hits)