január 2019 archive

Elektronická adresa na doručovanie oznámenia

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje e-mailovú adresu na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019 a to: zlatnanska@tesarskemlynany.sk

Harmonogram zberu plastov na rok 2019

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje harmonogram zberu plastov na rok 2019