Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 – zápisnica

Miestna volebná komisia Obce Tesárske Mlyňany zverejňuje zápisnicu o výsledku volieb

v obci Tesárske Mlyňany vo voľbách do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 10.11.2018.