Oznámenie o odstávke elektrickej energie

Západoslovenská distribučná oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa

15.10.2018 v čase od 7.30 -16.30 h bez dodávky elektrickej energie nasledovné ulice:

  • Hlavná ulica v časti Mlyňany
  • Hlavná ulica v časti Tesáre od Tesáre od stredu obce smerom na Zlaté Moravce po č. 435 a 595
  • Lúčna ulica
  • Ulica Š. Moysesa – vrchná časť od kostola po č. d. 279 a 361
  • Železničná ulica
  • Ulica Za kostolom
  • Školská ulica

23.10 2018 a 26.10. 2018 v čase od 7.30 – 16.30 h bez dodávky elektrickej energie nasledovné ulice:

  • Ambrózyho
  • D. Kovalovského