Zverejnenie počtu obyvateľov obce Tesárske Mlyňany ku dňu vyhlásenia volieb

ZVEREJNENIE POČTU OBYVATEĽOV OBCE  TESÁRSKE MLYŇANY

  

            Obec Tesárske Mlyňany v súlade s § 171 ods. 9 posledná veta a § 176 ods. 8 posledná veta zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí:

1687

Ing. Štefan Valkovič, v.r.

starosta obce