Oznámenie o určení počtu poslancov obecného zastupiteľstva a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Oznámenie o určení počtu poslancov obecného zastupiteľstva a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí

 

Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch bude mať na volebné obdobie rokov 2018 – 2022: 9 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode.