Elektronická adresa na doručovanie oznámenia

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje elektronickú adresu na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie

 

e-mailová adresa: zlatnanska@tesarskemlynany.sk

 

Ing. Štefan Valkovič, v.r.

starosta obce