Informácia o voľnom pracovnom mieste – vychovávateľka v ZŠ Š. Moysesa v Tesárskych Mlyňanoch

Základná škola Štefana Moysesa, Školská 608, Tesárske Mlyňany zverejňuje informáciu o:

voľnom pracovnom mieste – vychovávateľka

 

  1. názov a adresa zamestnávateľa:

Základná škola Štefana Moysesa, Školská 608, 951 76 Tesárske Mlyňany

 

  1. príslušná kategória pedagogických zamestnancov:

vychovávateľka

 

  1. kvalifikačné predpoklady:

úplné stredné odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa

 

  1. zoznam požadovaných dokladov:

žiadosť o prijatie do zamestnania

profesijný životopis

kópie dokladov o získanom vzdelaní

 

  1. iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti

nástup do zamestnania : 1.09.2018

úväzok  0,8

ukončenie pracovného pomeru : 30.06.2019

Žiadosť  zasielajte poštou na adresu školy alebo e-mailom na: riaditel@zsmlynany.edu.sk do 31.júla 2018