apríl 2018 archive

Návrh záverečného účtu obce

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje návrh záverečného účtu obce Tesárske Mlyňany.  

Vyhlásenie výberového konania na pozíciu učiteľky Materskej školy

Obec Tesárske Mlyňany vyhlasuje výberové konanie na pozíciu učiteľky materskej školy v Materskej škole v Tesárskych Mlyňanoch, ul. Hlavná 1. Výberové konanie s podmienkami tu:   

Verejná vyhláška – deratizácia

           Obec Tesárske Mlyňany vydáva nariadenie starostu obce Tesárske Mlyňany na vykonanie deratizácie v obci Tesárske Mlyňany v dňoch od 11.4.2018 – 30.4. 2018. Nariadenie na stiahnutie: