07/03/2018 archive

Oznámenie o zápise detí do Materskej školy na školský rok 2018-2019

Obec Tesárske Mlyňany ako zriaďovateľ Materskej školy so sídlom Hlavná 1, 951 76 Tesárske Mlyňany zverejňuje Oznámenie o zápise detí do Materskej školy na školský rok 2018-2019