Výzva na predkladanie ponúk – elektrický kotol

Obec Tesárske Mlyňany, zastúpená starostom obce Ing. Štefanom Valkovičom, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 odsek 1 písm. b) Zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje výzvu na súťaž:

Názov zákazky: Havarijná situácia – elektrický kotol v Školskej jedálni ZŠ Š. Moysesa v Tesárskych Mlyňanoch

  Výzva na predkladanie ponúk - Havarijná situácia - elektrický kotol v Školskej jedálni ZŠ Š. Moysesa v Tesárskych Mlyňanoch (134,5 KiB, 548 hits)