Harmonogram zberu plastov na rok 2018

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje harmonogram zberu plastov na rok 2018

Dátumy zberu:

25.01.2018 Štvrtok  
22.02.2018 Štvrtok  
22.03.2018 Štvrtok  
26.04.2018 Štvrtok  
24.05.2018 Štvrtok  
28.06.2018 Štvrtok  
26.07.2018 Štvrtok  
23.08.2018 Štvrtok  
27.09.2018 Štvrtok  
25.10.2018 Štvrtok  
22.11.2018 Štvrtok  
28.12.2018 Piatok  

Plastový odpad sa zbiera od domácností. Plastové vrecia si vyložte pred svoju domácnosť.