Privítanie novonarodených detí

 

Obec Tesárske Mlyňany, zastúpená starostom obce Ing. Štefanom Valkovičom dňa 8.12.2017  privítala 16 novonarodených detí v našej obci. 

Deťom aj rodičom prajeme veľa zdravia a úspechov v živote.

 

Fotogaléria tu:  http://www.tesarskemlynany.sk/privitanie-novonarodenych-deti-8-12-2017/