Informácia o odstávke elektrickej energie dňa 12.12.2017

Západoslovenská distribučná, a.s.  oznamuje občanom, že dňa

12.12.2017 bude v čase od 8.00 – 12.00 hod. bude bez dodávky

elektriny Hlavná ulica časť Mlyňany.