Výzva na predkladanie ponúk – Údržba osvetlenia a rozhlasu

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: „Údržba osvetlenia a rozhlasu – Tesárske Mlyňany“

Výzva: 

  Výzva na predkladanie ponúk - "Údržba osvetlenia a rozhlasu - Tesárske Mlyňany" - 2017 (232,3 KiB, 587 hits)