jún 2017 archive

Informácie pre voliča – voľby do orgánov samosprávnych krajov

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje Informácie pre voliča súvisiace s voľbou do orgánov samosprávnych krajov ktoré sa budú konať dňa 4. novembra 2017 (t.j. v sobotu) od 7:00 do 22:00 h.   Informácie na stiahnutie:  

Pozvánka na VI. ročník súťaže vo varení guláša

Oznam

Oznamuje všetkým obyvateľom obce, že dňa 24.6.2017, t.j. v sobotu sa uskutoční v obci Nemčiňany súťaž vo varení guláša v pôsobnosti Mikroregiónu Požitavie – Širočina. Obec Tesárske Mlyňany má záujem delegovať jeden súťažný tím (s materiálnou podporou obce). V prípade záujmu sa ozvite na t. č. 0908724262, prípadne na behulova@tesarskemlynany.sk        

Záverečný účet obce za rok 2016

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje Záverečný účet obce za rok 2016.

Voľné pracovné miesta – ZŠ Štefana Moysesa, Tesárske Mlyňany

Základná škola Štefana Moysesa, Školská 608, Tesárske Mlyňany zverejňuje informáciu o: voľných pracovných miestach:  

Výzva na predkladanie ponúk

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: „Rekonštrukcia budov“   Výzva na stiahnutie:     

Návrhy VZN

Návrh VZN o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Tesárske Mlyňany   Návrh VZN o výške úhrad za prenájom majetku vo vlastníctve obce Tesárske Mlyňany