Aktualizovaný zoznam žiadateľov o nájomný byt k 24.5.2017

Aktualizovaný zoznam žiadateľov o nájomný byt k 24.05.2017

Obec Tesárske Mlyňany, zverejňuje Aktualizovaný  zoznam žiadateľov o nájomný byt v obecnej nájomnej bytovke, súp. číslo 761, Tesárske Mlyňany:

Aktualizovaný zoznam: