Návrhy VZN

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje návrhy VZN:

 

Návrh VZN o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Tesárske Mlyňany

 

  Návrh VZN č. 1/2017 o správe a prevádzkvoaní pohrebiska na území obce Tesárske Mlyňany (191,5 KiB, 637 hits)

 

Návrh VZN o výške úhrad za prenájom majetku vo vlastníctve obce Tesárske Mlyňany

  Návrh VZN č. 2/2017 o výške úhrad za prenájom majetku vo vlastníctve obce Tesárske Mlyňany (366,0 KiB, 625 hits)