24/04/2017 archive

Návrhy VZN

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje návrhy VZN:   Návrh VZN o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Tesárske Mlyňany     Návrh VZN o výške úhrad za prenájom majetku vo vlastníctve obce Tesárske Mlyňany