06/04/2017 archive

Nariadenie na vykonanie deratizácie

Verejná vyhláška – Deratizácia Podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, ktorou sa zverejňuje toto:   N A R I A D E N I E starostu obce Tesárske Mlyňany na vykonanie deratizácie v obci Tesárske Mlyňany       Starosta obce Tesárske Mlyňany v záujme starostlivosti o vytváranie a ochranu zdravého životného prostredia v súlade s § 4 ods. 3 písmeno h) zákona …

Chcem vedieť viac