Výzva na súťaž

Obec Tesárske Mlyňany, zastúpená starostom obce Ing. Štefanom Valkovičom, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 odsek 1 písm. b) Zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje výzvu na súťaž:

Názov zákazky:

Vypracovanie projektovej dokumentácie a potrebných úkonov pre podanie projektu: Preventívne opatrenia a ochrana pred povodňami v obci Tesárske Mlyňany.“

 

Výzva na stiahnutie: 

  Výzva na súťaž- "Vypracovanie projektovej dokumentácie a potrebných úkonov pre podanie projektu: Preventívne opatrenia a ochrana pred povodňami v obci Tesárske Mlyňany" (517,1 KiB, 575 hits)