03/01/2017 archive

Územný plán obce Beladice

Ako dotknutá obec oznamujeme občanom, že záverečné stanovisko k strategickému dokumentu – Územný plán obce Beladice si môžete pozrieť na webovom sídle ministerstva, ktoré je zverejnené v súlade s § 14 ods. 4 zákona: http://eia.enviroportal.sk/detail/uzemny-plan-obce-beladice