december 2016 archive

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu Obce Tesárske Mlyňany

V zmysle  VZN č. 1/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Tesárske Mlyňany Vám oznamujeme, že môžete predkladať žiadosti na kalendárny rok 2017. Žiadosť o dotáciu je možné predkladať do 31.1.2017.   VZN č. 1/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Tesárske Mlyňany, kde sú uvedené podmienky poskytnutia dotácií s príslušným formulárom nájdete na: …

Chcem vedieť viac

Privítanie novonarodených občanov obce

Dnes sme v obradnej sieni na Obecnom úrade privítali našich najmenších občanov, ktorí sa narodili v tomto roku. Ako každý rok, aj tento sme sa chceli vrátiť k tradícii tohto milého podujatia – privítania novonarodených občanov obce a ich slávnostného zápisu do pamätnej knihy. Počas tejto slávnosti sa pán starosta Ing. Štefan Valkovič prihovoril k rodičom …

Chcem vedieť viac

VZN č. 2/2016 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2017

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje VZN č. 2/2016 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2017.   VZN:

Vianočná dedinka 2016

Mikuláš v našej obci

6. december je sviatkom svätého Mikuláša. V tento deň našu obec poctil svojou návštevou práve Mikuláš. Tento rok prišiel netradične spolu s koňom, ktorý mu niesol darčeky a zobral so sebou aj anjela s čertom. Všetky poslušné deti dostali darček 😉   Fotogaléria tu: Mikuláš 2016    

Stavanie vianočného stromčeka

Dňa 05.12.2016 sme postavili Vianočný stromček pred budovou obecného úradu. Ďakujeme spoločnosti AGROSPOL 5.TM za zapožičanie stroja na prenos.

Návrh rozpočtu

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje návrh rozpočtu na rok 2017:      

Večierok seniorov

Dňa 25.11.2016 sa uskutočnil v sále kultúrneho domu 3. ročník večierku seniorov. Posedenie nám spríjemňovala hudobná skupina VV Band a folklórny súbor Turňa z Jedlových Kostolian. Fotogaléria tu: Večierok seniorov 2016