Oznam o zbere plastov

Oznamujeme občanom, že zajtra 27.10.2016 sa uskutoční  zber plastov spred Vašich domácností, preto kto má takýto plastový odpad nech ho zajtra ráno vyloží v igelitových vreciach pred svoju bránu.

Do plastového odpadu patrí – neznečistené stlačené alebo zašliapnuté PET fľaše z nápojov, plastové a miktroténové vrecká, baliace fólie, polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z CD, obaly za pracích a čistiacich prostriedkov a kozmetiky.

Do plastového odpadu nepatrí – mastné obaly so zvyškom  potravín, podlahové krytiny, novodurové rúrky, obaly z nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, farieb a pod.