Vyhlásenie mimoriadnej situácie

Vyhlásenie

mimoriadnej situácie

 

 Obec Tesárske Mlyňany, na základe  § 15 ods. 1, písmeno j, zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov,

z dôvodu ohrozenia obyvateľov  povodňami

 

vyhlasuje

mimoriadnu situáciu

na území  obce.

 

Mimoriadna situácia je vyhlásená od  –  15.00  hod., dňa 04.06.2016 –

a trvá až do odvolania, ktoré bude  oznámené prostredníctvom

hromadných  informačných prostriedkov.

 

 

Tes.Mlyňany 04.06.2016

Ing. Štefan Valkovič

                                                                                                              starosta obce, v. r.