04/06/2016 archive

Vyhlásenie mimoriadnej situácie

Vyhlásenie mimoriadnej situácie    Obec Tesárske Mlyňany, na základe  § 15 ods. 1, písmeno j, zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, z dôvodu ohrozenia obyvateľov  povodňami   vyhlasuje mimoriadnu situáciu na území  obce.   Mimoriadna situácia je vyhlásená od  –  15.00  hod., dňa 04.06.2016 – a trvá až do odvolania, ktoré …

Chcem vedieť viac