30/05/2016 archive

Komunitný plán Obce Tesárske Mlyňany 2016-2021

Obec Tesárske Mlyňany, zastúpená starostom obce Ing. Štefanom Valkovičom, zverejňuje návrh Komunitného plánu sociálnych služieb Obce Tesárske Mlyňany na roky 2016-2021.   Pripomienkovať dokument môžete do 12.6.2016  na adrese: zlatnanska@tesarskemlynany.sk   Komunitný plán: