Výzvy na predkladanie ponúk

Obec Tesárske Mlyňany zastúpená starostom obce Ing. Štefanom Valkovičom vydáva výzvy na predkladanie ponúk Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na:

 

1. Udržiavacie práce mosta

výzva na stiahnutie tu: 

  Udržiavacie práce mosta (99,4 KiB, 675 hits)

 

2. Rekonštrukcia vonkajšej časti budovy Ihrisko „Tesáre“ s dlažobnými prácami

výzva na stiahnutie tu: 

  Rekonštrukcia vonkajšej časti budovy Ihrisko "Tesáre" s dlažobnými prácami (102,0 KiB, 610 hits)

 

3. Dlažobné a búracie práce priestranstva pri kultúrnom stredisku služieb, časť Tesáre

výzva na stiahnutie tu: 

  Dlažobné a búracie práce priestranstva pri kultúrnom stredisku služieb, časť Tesáre (99,3 KiB, 739 hits)

 

4. Zhotovenie ohradovej časti s dlažobnými prácami – cintorín časť Mlyňany

výzva na stiahnutie tu: 

  Zhotovenie ohradovej časti s dlažobnými prácami - cintorín časť Mlyňany (100,9 KiB, 712 hits)