Pozvánka na divadelné predstavenie

Obec Tesárske Mlyňany, zastúpená starostom obce Ing. Štefanom Valkovičom v spolupráci s divadelným súborom Inovec Čierne Kľačany Vás pozývajú do kultúrneho domu v časti Mlyňany dňa 30.4.2016 o 19.00 hod. na divadelné predstavenie s názvom „Ženský zákon po Klačiansky“ –  inscenácia klasickej veselohry J. G. Tajovského. Ľúbostný príbeh Miška a Aničky, ktorí musia vo svojej láske prekonávať prekážky v podobe mamonárstva a malomeštiactva rodičov.