Aktualizácia rozpočtu ZŠ Štefana Moysesa

Obec Tesárske Mlyňany, ako zriaďovateľ ZŠ Štefana Moysesa v Tesárskych Mlyňanoch zverejňuje aktualizáciu rozpočtu ZŠ Štefana Moysesa v Tesárskych Mlyňanoch.

 

  Aktualizovaný rozpočet ZŠ Š. Moysesa - verzia 3 (3,4 MiB, 688 hits)

 

  Textová časť (202,3 KiB, 565 hits)