20/01/2016 archive

Oznam – vydanie hlasovacieho preukazu

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu osobne, najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr do 4.3.2016) v úradných hodinách obce. Obec vydáva hlasovací preukaz bezodkladne.   v listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.2. 2016), elektronicky …

Chcem vedieť viac