január 2016 archive

Ako poukázať 2% dane ŠK Tesárske Mlyňany

                                 

Návrh rozpočtu na rok 2016

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje NÁVRH rozpočtu na rok 2016.   Rozpočet:   

Oznam – vydanie hlasovacieho preukazu

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu osobne, najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr do 4.3.2016) v úradných hodinách obce. Obec vydáva hlasovací preukaz bezodkladne.   v listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.2. 2016), elektronicky …

Chcem vedieť viac